Tekiame šias buhalterinės apskaitos paslaugas:

 • Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių apskaitos dokumentų įforminimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo;
 • pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas;
 • kasos dokumentų registravimas;
 • banko dokumentų registravimas;
 • avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
 • ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
 • trumpalaikio turto suminė apskaita sandelyje;
 • darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas i apskaitą;
 • priėmimas, atleidimas iš darbo, bei pažymų išdavimas;
 • kelionės lapų pildymas;
 • nurašymo aktų paruošimas;
 • apskaitos registrų sudarymas;

LR Vyriausybės įstatymais numatytų deklaracijų ataskaitų ruošimas ir pildymas:

 • menesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
 • menesinės SODROS ataskaitos;
 • menesinės VMI deklaracijos;
 • menesinės, ketvirtinės ir metinės statistinės ataskaitos;
 • kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI;
 • INTRASTAT ataskaitų pildymas bei pateikimas teritorinei muitinei;
 • ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms;
 • paraiskų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan.

Finansinių ataskaitų sudarymas Vadovui:

 • pelno (nuostolio) ataskaita;
 • pirkejų ir tiekejų skolų ataskaitos;
 • balansas
 • kapitalo pokyčių ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • metinės finansinės ataskaitos;
 • paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.

Apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas:

 • sutvarkome apleistą apskaitą už praėjusius laikotarpius nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo:
 • pateikiame visas reikalingas ataskaitas už praėjusius laikotarpius;
 • Jums pageidaujant, atstovausime ir patikrinimų metu.
 • Inventorizacijos atlikimas

Buhalterinių paslaugų kokybė:

Įmonės UAB Finansvita buhalterinių paslaugų teikimo kokybė – vienas svarbiausių šios įmonės uždavinių. Dedame visas pastangas, kad kiekvienai įmonei teiktume aukščiausios kokybės paslaugas, taip pat įmonės darbuotojai nuolatos siunčiami į kvalifikacijos kėlimo kursus tobulintis, kad visada būtų susipažinę su įmonių buhalterinių paslaugų naujovėmis.

Buhalterinių paslaugų įmonėms kaina:

Norėdami tiksliai sužinoti, kiek kainuotų buhalterinių paslaugų suteikimas jūsų įmonei, prašome su mumis susisiekti – užpildykite užklausos formą, parašykite el. paštu arba paskambinkite – spauskite čia >>>.