Įmonių steigimas reikalauja įsigilinti į daug dokumentų ir tvarkų. Padedame jums tai atlikti be klaidų.

UAB steigimas:

Uždaroji akcinė bendrovė (toliau tekste – UAB) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. UAB steigimas ir veikla reglamentuojami LR Civiliniame Kodekse ir LR Akcinių bendrovių įstatyme.

UAB savininkai yra akcininkai. UAB akcininkų skaičius gali būti nuo 1 iki 250. UAB akcininkais gali būti Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną įmonės akciją. Kiekvienas akcininkas įmonėje turi tokias teises ir pareigas, kokias jam suteikia nuosavybės teise priklausančios įmonės akcijos. UAB turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto.

Privalomi UAB valdymo organai – visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas (direktorius). UAB privalomi du darbuotojai: direktorius ir buhalteris arba įmonė, tvarkanti buhalterinę apskaitą.

Akcija! Šiuo metu Jūs galite įsteigti naują įmonę už 250eur. ir jeigu nuspręsite tvarkyti buhalterinę apskaitą su mumis – pirmus du mėnesius Jums tai nieko nekainuos.

UAB steigimas apima:

 • Susitinkame su UAB steigėjais (u) aptarti steigiamos UAB pavadinimą,akcininkų skaičių, akcijų skaičių ir nominalią vertę, akcijų paskirstymą tarp akcininkų, direktoriaus paskyrimą, buveinės adreso įregistravimą.
 • Rezervuojame UAB pavadinimą, paruošiamas steigimo aktas arba steigimo sutartis.
 • Jei reikia, gauname sutikimą registruoti steigiamos UAB buveinę.
 • Rezervuojame laiką steigimo dokumentų pasirašymui pas notarą, notarui pateikiame steigiamus dokumentus patikrinimui.
 • Steigėjai pasirašo UAB steigimo dokumentus pas notarą.
 • Pasirašytus steigimo dokumentus pateigiame VĮ „Registrų centras“
 • Užsakome įmonės antspaudą
 • Paimame įsteigtos UAB dokumentus iš Registrų centro, paimame pagamintą antspaudą, paruošiame akcijų apskaitos dokumentus ir visą dokumentų paketą perduodame klientui.

UAB steigimo kaina (visos išlaidos įskaičiuotos):

UAB steigimas – 250 eur.

įsteigta UAB – 300eur.

Suteiktiame registracijos adresą Kauno mieste bet kokiai naujai steigiamai įmonei – 100eur.

Individualios įmonės steigimas:

Individuali įmonė (toliau tekste – IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. IĮ steigimas ir veikla reglamentuojami LR Civiliniame Kodekse ir LR Individualių įmonių įstatyme.

Individualios įmonės steigėju gali būti tik vienas veiksnus Lietuvos Respublikos pilietis. Individualios įmonės savininkas gali turėti tik vieną individualią įmonę. IĮ turtas yra neatskirtas nuo savininko turto. IĮ akcinio kapitalo neturi.

Indidualią įmonę valdo pats įmonės savininkas arba jo paskirtas įmonės vadovas. Jei įmonę valdo pats savininkas, darbo sutartis nėra sudaroma. Individualioje įmonėje savininkas pats gali tvarkyti įmonės apskaitą, todėl buhalteris ar buhalterinių paslaugų įmonė nėra privalomi.

Akcija! Šiuo metu Jūs galite įsteigti naują įmonę tik už 200eur. ir jeigu nuspręsite tvarkyti buhalterinę apskaitą su mumis – pirmus du mėnesius Jums tai nieko nekainuos.

IĮ steigimas apima:

 • Susitinkame su IĮ steigėju aptarti steigiamos IĮ pavadinimą, direktoriaus paskyrimą, buveinės adreso įregistravimą.
 • Rezervuojame IĮ pavadinimą, paruošiame steigimo aktą.
 • Jei reikia, gauname sutikimą registruoti steigiamos IĮ buveinę.
 • Rezervuojame laiką steigimo dokumentų pasirašymui pas notarą, notarui pateikiame steigiamus dokumentus patikrinimui.
 • Steigėjas pasirašo IĮ steigimo dokumentus pas notarą.
 • Pasirašytus steigimo dokumentus pateigiame VĮ „Registrų centras“
 • Užsakome įmonės antspaudą
 • Paimame įsteigtos IĮ dokumentus iš Registrų centro, paimame pagamintą antspaudą ir visą dokumentų paketą perduodame klientui.

IĮ steigimo kaina:

Pilnas IĮ steigimas kainuoja 200eur

Jei reikalingas registracijos adresas Kauno mieste, tai papildomai kainuoja 100eur

Naujos įmonės pirkimas:

Naujos įmonės pirkimas – tai patogi paslauga tiems verslininkams, kurie nori įkurti įmonę greitai ir be didesnių investiciijų.

Įmonės pirkimas leistų verslininkui išvengti visų steigimo procedūrų:

 • stegimo dokumentų rengimas
 • įstatinio kapitalo formavimas
 • steigimo dokumentų patvirtinimas
 • registracija Juridinių asmenų registre

UAB pirkimas reiškia, kad sutaupysite laiko ir pinigų juridinėms konsultacijoms, dokumentų paruošimui, valstybinių institucijų apsilankymui ir net nereikės išleisti 2896,20eur. įstatiniam kapitalui, nereikia rūpintis registracijos adresu, galėsite nedelsiant vykdyti veiklą.

UAB „FinansVita“ parduoda naujas, veiklos nevykdžiusias įmones, be jokių įsipareigojimų. Paskambinkite į biurą, kad nedelsiant pradėti įmonės pirkimo / pardavimo procedūrą ir jau po kelių valandų tapsite naujos įmonės savininku!

Įmonių pirkimas / pardavimas įforminamas akcijų perleidimo sutartimi. Tai patogu ne tik Lietuvos piliečiams, bet ir užsieniečiams. Steigimo procedūroms jiems yra sudėtingesnės ir ilgesnės, o įmonių pardavimas / pirkimas leidžia jiems per vieną apsialnkymą Lietuvoje, per vieną dieną atlikti visas procedūras.

Naujos įmonės pirkimo kaina 300 eur.

Norėdami turėti įmonę su Jūsų pageidautinu pavadinimu, specifiniais įstatais, galite užsisakyti įmonės steigimo paslaugą ir jau po 3 d. Jūs gausite visus steigimo dokumentus pasirašymui ir galėsite pradėti veiklą.