Mažųjų bendrijų Apskaita

Visa reikiama informacija apie mažosios bendrijos apskaitą, jų steigimą, privalumus ir trūkumus.

* Kas gali tvarkyti mažosios bendrijos apskaitą?

Mažųjų bendrijų apskaitą gali tvarkyti tiek pasamdyta buhalterijos įmonė, tiek pačios mažosios bendrijos narys.

Jei steigiate mažąją bendriją, kviečiame kreiptis į mus ir sudaryti buhalterijos paslaugų sutartį – mes jums suteiksime buhalterijos tvarkymo paslaugas už prieinamą kainą. Be to, būsite tikri, kad jūsų buhalterija bus tvarkoma kokybiškai, buhalterinį išsilavinimą turinčių specialistų ir visą savo laiką ir dėmesį galėsite skirti verslo vystymui ir jums nereikės gilintis į buhalterijos įstatymų subtilybes bei atlikti nuolatinius apskaitos vedimo darbus.

Susisiekite dėl mažosios bendrijos apskaitos tvarkymo >>>.

Pasamdyta buhalterijos įmonė mažojoje bendrijoje turi savo privalumus – ji ne tik pateikia visus dokumentus VMI, Sodrai, rengia metines ataskaitas, tačiau pagal vadovo ar bendrijos narių poreikius gali parengti ir kitas ataskaitas su reikiama informacija pagal poreikį.

Samdyti buhalterijos įmonę mažųjų bendrijų apskaitą vesti verta ir dėl to, kad apskaitos kaina yra lankstesnė ir derinama pagal darbų kiekį, tuo tarpu jei samdomas buhalteris, jam reikia mokėti bent pusės etato ar pilno etato atlyginimą nuolatos, o jei darbų apimtys nėra pakankamos ir darbo pasamdytam buhalteriui nėra bent pusei dienos – buhalterį samdyti nėra efektyvu.

Be to, mažosios bendrijos apskaitai tvarkyti verta samdyti buhalterinių paslaugų įmonę ir dėl to, kad sutaupomas laikas, reikalingas MB steigėjams įsigilinti į teisės aktus, deklaracijų pateikimo tvarką ir mokesčius. O kvalifikuoti buhalteriai samdomoje įmonėje užtikrina, kad buhalterijoje bus mažiau klaidų, kurios gali brangiai kainuoti atėjus patikrinimams.

MB narys ir pats gali tvarkyti mažosios bendrijos buhalteriją, tačiau tai nerekomenduojama, kadangi tam reikalinga buhalterijos programa, reikia skirti daug laiko apskaitos tvarkymo literatūros studijavimui, kai iškyla klausimų – kreiptis į SODRĄ ir VMI ieškant atsakymų – O tai nėra efektyviai panaudojamas mažosios bendrijos narių laikas.

O ar gali mažosios bendrijos vadovas tvarkyti apskaitą?

Nors Lietuvos Respublikos apskaitos įstatyme nurodyta, kad įmonių vadovai negali tvarkyti apskaitos, tačiau įstatyme yra numatyta išimtis mažosioms bendrijoms – jų vadovai, esantys mažųjų bendrijų nariais, gali tvarkyti bendrijos apskaitą.

Tačiau jei steigiant mažąją bendriją neturite buhalterinio išsilavinimo, kviečiame kreiptis į mus ir mes jums suteiksime mažųjų bendrijų apskaitos paslaugas už konkurencingą kainą – susisiekite >>>.

Apie mažąsias bendrijas ir jų mokesčius

Įmokų bazė: įmokos nuo 2015 m. sausio 1 d. mokamos dvejopai: a) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos arba b) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos, kuri negali būti mažesnė kaip minimalioji mėnesinė alga (MMA). Nuo 2015 m. sausio 1 d. MMA yra 300 Eur, nuo 2015 m. liepos 1 d. – 325 Eur, nuo 2016 m. sausio 1 d. – 350 Eur.

Pirmuoju atveju už mažųjų bendrijų narius įmokas reikia mokėti tik jeigu lėšos yra išimamos asmeniniams poreikiams. Jeigu lėšos nėra išimamos, įmokų mokėti nereikia.

Šis įmokų mokėjimo būdas mažųjų bendrijų nariams yra taikomas jeigu:

mažoji bendrija veikia pirmuosius metus;

mažosios bendrijos narys yra ne vyresnis nei 29 metų;

jam paskirta senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija;

jeigu įmokos už narį jau sumokėtos (pvz., dirbant pagal darbo sutartį);

jei narys pats sumokėjo įmokas kaip individualia veikla užsiimantis asmuo (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais).

Už visus kitus mažųjų bendrijų narius socialinio draudimo įmokas privalu mokėti nuo sumos ne mažesnės nei MMA, net jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nėra išimamos.

Tuo atveju, kai tas pats žmogus yra kelių bendrijų narys, prievolė už jį mokėti socialinio draudimo įmokas numatyta tai bendrijai, kuri įregistruota anksčiausiai.

Jeigu mažoji bendrija veiklos nevykdo ir yra tai deklaravusi, minėtos įstatymo nuostatos netaikomos ir už tokių bendrijų narius įmokų mokėti nereikia.

2014 m. (VSD) įmokos nustatytas 26,3 proc. dydžio tarifas. Tuo atveju, kai mažosios bendrijos narys pensijų kaupime dalyvaujamokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis, VSD įmokų tarifas yra 28,3 proc.

Taip pat mokamos ir PSD įmokos. Jų tarifas 9 proc. Jos apskaičiuojamos nuo tos pačios bazės kaip ir VSD įmokos.

Jeigu mažoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi VMI arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą,mažųjų bendrijų nariai už save moka 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio sveikatos draudimo įmokas, jeigu jie nepriklauso asmenims, išvardytiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1 – 8 dalyse ir 6 str. 4 dalyje.

Svarbu:

Mažosios bendrijos narių, išskyrus asmenis, išvardintus Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5 ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje irValstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose (pvz., dirba pagal darbo sutartį, yra drausti sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir pan.), metinė sveikatos draudimo įmokų suma negali būti mažesnė kaip 9 proc. nuo 12 minimaliųjų mėnesinių algų,galiojančių tų metų kiekvieno atitinkamo mėnesio paskutinę dieną.

Todėl mažoji bendrija už tokį narį kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, turi mokėti ne mažesnes kaip 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimalios mėnesinės algos. Kas mėnesį mokama PSD įmoka lygi 31,5 € (9 proc. x 350€).

Kaip mokėti:

Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojamaskola ir skaičiuojami delspinigiai.

Svarbu! Jei mokate VSD delspinigius ar baudas kodai skiriasi.

VSD įmokos mokamos su kodu – 310. Mokant delspinigius reikia nurodyti įmokos kodą – 311, baudas – 312.

PSD įmokos mokamas nurodant įmokos kodą – 322. PSD įmokų nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo kodas – 340,delspinigių už laiku nesumokėtas PSD įmokas kodas – 341, baudų – 342.

Taikomos lengvatos :

PSD ir VSD įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma per metus, t. y. 2016 m. : 445 Eur x 48 = 21 360 Eur.

Mėnesinės VSD įmokos mokamos nuo sumos ne didesnės negu 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma per mėnesį, t. y. 445 Eur x 4 = 1780 Eur.

PSD mažosios bendrijos gali kas mėnesį nemokėti, jei iš mažosios bendrijos narys neišsiima lėšų asmeniniams poreikiams ir mažosios bendrijos narys yra priskirtas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5 ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų asmenų.