Tai mažoji bendrija turi atlikti trim atvejais: * kai pasibaigia finansiniai metai, * kai iš mažosios bendrijos pasitraukia vienas iš jos narių ir su juo reikia atsiskaityti, * kai paskirstomas pelnas jos nariams už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį.

Kada mažoji bendrija turi parengti finansines ataskaitas (finansinių ataskaitų rinkinį)?