Jei bendriją valdo narių susirinkimas, tai susirinkime nariai turi spręsti dėl kiekvienos sutarties sudarymo ir sutartį pasirašo MB atstovas. Jei bendrija turi vadovą – sutartis pasirašo mažosios bendrijos vadovas.

Kaip mažoji bendrija sudaro sutartis ir sandorius?