Steigėjai gali būti tik fiziniai asmenys – žmonės. Įmonės negali dalyvauti mažųjų bendrijų steigime. Be to, mažosios bendrijos steigėjų skaičius ribojamas, jų negali būti daugiau, kaip 10. Todėl įsteigti mažąją bendriją gali vienas žmogus, galima steigti dviese, galima turėti iki 10 steigėjų.

Kas gali steigti mažąją bendriją?