Mažoji bendrija, kaip verslo forma, yra gana nauja – jas leista kurti nuo 2012 metų. Ši forma buvo sukurta siekiant skatinti naujų mažų verslų kūrimąsi, tai atspindi ir šios formos pavadinimas. Mažojoje bendrijoje turi būti ne daugiau kaip 10 narių ir visi jie turi būti fiziniai asmenys. Tai reiškia, kad ši forma yra ribota ir jos kūrime negali dalyvauti juridiniai asmenys – įmonės.

Mažosios bendrijos kapitalas yra suformuojamas iš narių įnašų, o kadangi nėra nustatyto kapitalo dydžio – šią formą verta pasirinkti tuo atveju, jei steigėjai nėra sukaupę uždarajai akcinei bendrovei reikalingo pradinio kapitalo.

Prieš stengiant MB reikėtų apgalvoti kaip bus valdoma bendrija: yra du galimi variantai:

A. bendriją gali valdyti jos narių susirinkimas, ir šis susirinkimas išrenka atstovą (vieną iš narių).

B. bendrija gali turėti narių susirinkimą ir bendrijos vadovą.

Kodėl verta svarstyti mažąją bendriją kaip verslo formą pradedant verslą?