Jei mažoji bendrija pasirenka apskaitą vesti pagal pagal 38-ąjį verslo apskaitos standartą, tokiu atveju ji turi rengti:
* balansą,
* pelno (nuostolių) ataskaitą ir
* aiškinamąjį raštą.

Tuo atveju, jei mažoji bendrija pasirenka apskaitą vesti pagal visus priimtus verslo apskaitos standartus, tai ji turi rengti:
* sutrumpintą balansą,
* pelno (nuostolių) ataskaitą ir
* aiškinamąjį raštą.

Kokias finansines ataskaitas turi rengti mažoji bendrija?