Mažosios bendrijos, kai sudaro finansines ataskaitas ir tvarko apskaitą, turi vadovautis dviem įstatymais: LR buhalterinės apskaitos įstatymu (galite atsidaryti paspaudę čia >>  ) ir LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (galite atsidaryti paspaudę čia >>  ).

Jei mažosios bendrijos finansinės ataskaitos sudaromos pagal verslo apskaitos standartus, tokiu atveju finansinių ataskaitų rinkinio sudėtį ir sudarymą nustato verslo apskaitos standartai.

Kokie įstatymai reglamentuoja mažosios bendrijos apskaitą?