38-asis verslo apskaitos standartas, kurio pavadinimas yra „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“, nustato mažųjų bendrijų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio sudėties, turinio ir sudarymo reikalavimus.

Šis 38-tasis verslo apskaitos standartas nustato, kad mažoji bendrija gali pasirinkti iš dviejų variantų tvarkydamos apskaitą ir sudarydamos finansines ataskaitas:

A. gali vadovautis 38-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis,

B. gali vadovautis kitais priimtais verslo apskaitos standartais.

Kokie verslo apskaitos standartai reglamentuoja mažųjų bendrijų apskaitą?